Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Waarover vraagt BPOA uw mening?

Op 11 oktober stemmen de leden van BPOA niet voor of tegen invaren. Invaren is volgens de wet verplicht, tenzij er gegronde redenen zijn om níet in te varen. Wel zal het bestuur de leden vragen in te stemmen met hun conclusies.

Gegronde redenen om niet in te varen

Als BPOA samen met SPOA constateert dat het niet lukt om te voorkomen dat er een onevenredig nadeel optreedt bij (een deel van) de leden, dan is dat een reden om niet in te varen. In dat geval is er geen sprake van evenwichtigheid in de belangen van de diverse deelnemersgroepen.

Pensioenverwachtingen nog niet bekend

In deze nieuwsbrief worden de generieke argumenten voor en tegen invaren behandeld. Uit deze eerste algemene analyse komen geen gegronde redenen om niet in te varen aan het licht. Maar we hebben nu nog niet in beeld wat de verschillen zijn in de hoogte van pensioenverwachting per leeftijdsgroep en tussen de verschillende groepen deelnemers. De berekeningen hiervoor worden de komende maanden door de actuaris gemaakt en door SPOA beoordeeld.

In de aanloop naar de ALV van 11 oktober brengen we de leden van BPOA en alle andere deelnemers van SPOA van de pensioenverwachting in cijfers op de hoogte. Als er geen verrassingen zijn, zal het bestuur de leden op 11 oktober vragen om in te stemmen met de conclusie dat er al dan niet gegronde redenen zijn om niet in te varen. Daarna zal het bestuur een verzoek richten aan SPOA.

Wie hebben stemrecht?

In overeenstemming met de statuten van BPOA hebben alle leden van BPOA stemrecht. Dus ook gewezen deelnemers en gepensioneerden.