Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Volgende stap pensioentransitie openbaar apothekers

De beroepspensioenvereniging BPOA wil dit jaar een verzoek doen aan pensioenfonds SPOA om al dan niet in te varen. Het bestuur van BPOA wil de leden graag betrekken bij dit belangrijke onderwerp. Daarom wil het bestuur het onderwerp behandelen tijdens de ALV van 28 juni aanstaande. Bij de ALV van 11 oktober bespreken we het dan nog een keer.

De ALV van BPOA zal niet stemmen over wel of niet invaren. Invaren is verplicht, tenzij er gegronde redenen zijn om niet in te varen. Het onderzoek of er redenen zijn om niet in te varen is nog niet afgerond. Het bestuur wil na de eerste bespreking van 28 juni en de afronding van het onderzoek tot een definitief verzoek komen tijdens een extra ALV op 11 oktober 2023.

De ALV van BPOA zal niet stemmen over wel of niet invaren. Invaren is verplicht, tenzij er gegronde redenen zijn om niet in te varen. Het onderzoek of er redenen zijn om niet in te varen is nog niet afgerond. Het bestuur wil na de eerste bespreking van 28 juni en de afronding van het onderzoek tot een definitief verzoek komen tijdens een extra ALV op 11 oktober 2023.

In de aanloop naar de ALV’s op 28 juni en 11 oktober informeert het projectteam Apothekerspensioen leden en deelnemers uitgebreid over de manier waarop het collectieve pensioenvermogen wordt omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen voor elke deelnemer. 

Bekijk de agenda