Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De verschillen tussen wel en niet invaren zijn anders voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en actieven. Hieronder is een schematisch overzicht opgenomen per doelgroep. Lees vooral de verschillen voor uw doel- groep zorgvuldig. De voor- en nadelen zijn bedoeld om de verschillen te duiden. Hieronder de gewezen deelnemers.

Actieve deelnemers (premiebetalende deelnemers)

Overzicht van de gevolgen van wel of niet invaren
Uitleg bij tabel

Het beleggingsbeleid wordt in de nieuwe pensioenregeling afgestemd op het risicoprofiel van de deelnemers. Deel- nemers kunnen voor de beleggingen een keuze maken tussen drie verschillende risicoprofielen. De beleggingsrisico’s voor een individuele deelnemer worden afgebouwd naarmate deze ouder wordt. Hierdoor liggen de verwachte rendementen en dus ook de pensioenverwachtingen in de nieuwe pensioen- regeling hoger. In de oude regeling verandert het beleggingsbeleid niet; het beleid volgt de richtlijnen van De Nederlandsche Bank en oude wet- en regelgeving. Er wordt met dit beleggings- beleid minder risico genomen dan de deelnemers zouden willen (onderzoek SPOA uit 2015 en uit 2022).

Het persoonlijk pensioenvermogen varieert elk jaar door de economische ontwikkelingen. Hierdoor beweegt de pensioenverwachting ook mee, zowel omhoog als omlaag.

Bij niet invaren komen alle kosten voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling voor rekening van de actieve deelnemers. De kosten voor de gesloten regeling worden door alle deelnemers aan die regeling gedragen. Deelnemers in aanmerking laten komen voor de kosten van een pensioenregeling waaraan zij niet deelnemen is niet toegestaan. Deelnemers die in beide regelingen deel moeten nemen, gaan dus dubbele kosten betalen.

De effecten van wel of niet invaren verschillen per leeftijdsgroep. Voor niet invaren geldt: hoe groter het al opgebouwde pensioen, hoe meer gewicht oude beleggingsbeleid heeft op de pensioenverwachting (en hoe minder het nieuwe beleggingsbeleid). Het verschil in pensioenverwachtingen in euro’s bij wel of niet invaren wordt per leeftijdsgroep in de volgende nieuwsbrief zichtbaar. U ontvangt deze nieuwsbrief naar verwachting medio september.

Voordelen invaren
 • Bij een hoge dekkingsgraad valt een deel van de buffer vrij. Dit heeft als gevolg dat de pensioenverwachting verbetert.
 • Het verwachte rendement en dus ook de pensioenverwachting verbetert.
 • De beleggingsrisico’s in de nieuwe pensioenregeling sluiten beter aan bij het risicoprofiel van de actieve deel- nemer. Afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel kan er een hoger rendement worden verwacht.
 • Omdat alles in 1 pensioenregeling is ondergebracht, zijn de kosten lager. Door automatisering en vereenvoudiging zullen de kosten voor pensioenuitvoering na verloop van tijd naar verwachting dalen.
 • In de nieuwe regeling is er een kleinere buffer vereist voor het afdekken van risico’s (zoals sterfte). Hierdoor bewegen de uitkeringen sneller mee met de economie. In goede tijden zal de uitkering voor gepensioneerden sneller stijgen. In slechte tijden worden de negatieve schokken beperkt door onder andere de risicodelingsreserve.
 • Om deze risico’s te kunnen dekken, is er bij aanvang wel een buffer nodig. Bij invaren kan deze direct gevuld worden waardoor het afdekken van de risico’s efficiënter en goedkoper kan. Het pensioen wordt daardoor stabieler voor neerwaartse schokken.
Nadelen invaren
 • In de nieuwe pensioenregeling is de kans op een daling van de pensioenverwachting groter.
Voordelen niet invaren
 • Niet invaren betekent dat het opgebouwde pensioen niet hoeft te worden omgerekend en hier dus ook geen onzekerheid over kan ontstaan.
 • De eenmalige kosten voor het invaren zelf blijven achterwege.

Nadelen niet invaren
 • Het opgebouwde pensioen blijft in de gesloten regeling achter. Zo ontstaan er 2 regelingen die apart geadministreerd, gecommuniceerd en belegd moeten worden. De uitvoering levert zo extra kosten op. Dit gaat ten koste van uw pensioen.
 • De kosten voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling worden bij niet invaren door een kleinere groep gedragen.
 • In de huidige regeling (die wordt gesloten) komen geen nieuwe deelnemers meer bij. Er is ook geen premie-inleg meer. Maar er worden nog wel pensioenen uitgekeerd. Het aantal deelnemers neemt dus af, net als het belegd vermogen. Hierdoor stijgen de kosten per deelnemer (gepensioneerde) in de tijd.
 • Geen mogelijke compensatie voor deelnemers die er minder op vooruit gaan dan anderen als gevolg van de overgang naar het nieuwe systeem.