Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De verschillen tussen wel en niet invaren zijn anders voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en actieven. Hieronder is een schematisch overzicht opgenomen per doelgroep. Lees vooral de verschillen voor uw doel- groep zorgvuldig. De voor- en nadelen zijn bedoeld om de verschillen te duiden. Hieronder de gepensioneerden.

Gepensioneerden 
(ontvangen voor de transitie al pensioen van SPOA)

Overzicht van de gevolgen van wel of niet invaren
Uitleg bij tabel

Het beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling is afgestemd op het risicoprofiel van de deelnemers. In de oude regeling verandert het beleggings- beleid niet; het beleid volgt de richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de oude regelgeving. Dit beleid is voorzichtiger dan passend zou zijn bij het risicoprofiel van de deelnemers.
Direct na de transitie is er een periode waarbinnen gepensioneerden de mogelijkheid hebben om met hun ingevaren persoonlijk pensioenvermogen een vast pensioen aan te kopen bij een verzekeraar. Bij niet invaren bestaat deze mogelijkheid niet.

Een eventuele pensioenverhoging is gekoppeld aan de ontwikkeling van het persoonlijk pensioenvermogen. Omdat dit elk jaar anders is, verandert ook de pensioenhoogte makkelijker. Hierdoor beweegt het pensioen naar verwachting beter mee met de prijsinflatie. Dit betekent automatisch ook dat de kans op een verlaging van uw pensioen groter is.

Gepensioneerde deelnemers worden beschermd tegen pensioendalingen door een risicodelingsreserve. Door de risico- delingsreserve is de kans en hoogte van de verlaging kleiner.

De kosten voor de uitvoering van de gesloten regeling worden door alle deelnemers aan die regeling gedragen. Dus ook door de gepensioneerden.

Het verschil in pensioenverwachtingen in euro’s bij wel of niet invaren wordt per leeftijdsgroep in de volgende nieuwsbrief zichtbaar. Bij een hoge dekkingsgraad, valt er een deel van de buffer vrij. Hiervan profiteren gepensioneerden, doordat de uitkering direct omhoog zal gaan. De werkende apotheker ziet dit terug in een stijging van het persoonlijk pensioen- vermogen. U ontvangt deze nieuwsbrief medio september.

Voordelen invaren
  • Bij een hoge dekkingsgraad valt een deel van de buffer vrij. Dit heeft als gevolg dat de uitkeringen direct verhoogd kunnen worden.
  • De beleggingsrisico’s in de nieuwe pensioenregeling sluiten beter aan bij het risicoprofiel van de gepensioneerden, waardoor een hoger rendement mag worden verwacht. Hierdoor wordt ook de kans op een pensioenverhoging groter.
  • Door automatisering en vereenvoudiging zullen de kosten voor pensioenuitvoering na verloop van tijd dalen.
  • U kunt uw persoonlijk pensioenvermogen gebruiken voor aankoop van een vast pensioen bij een verzekeraar.
Nadelen invaren
  • In de nieuwe pensioenregeling is de kans op een pensioendaling groter. Daarom is er geld gereserveerd (risicodelingsreserve) voor gepensioneerden. Door deze risicodelingsreserve wordt het risico op een pensioendaling klei- ner. De risicodelingsreserve is kleiner dan de huidige buffers.
Voordelen niet invaren

Niet invaren betekent dat er geen pensioen hoeft te worden verdeeld en hier dus ook geen discussie over kan ontstaan.

  • De eenmalige kosten voor het invaren zelf blijven achterwege.
Nadelen niet invaren
  • In de huidige regeling (die wordt gesloten) komen geen nieuwe deelnemers meer bij; er is ook geen premie-inleg meer. Maar er worden nog wel pensioenen uitgekeerd. Het aantal deelnemers neemt dus af, net als het belegd vermogen. Hierdoor stijgen de kosten per deelnemer.