Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De verschillen tussen wel en niet invaren zijn anders voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en actieven. Hieronder is een schematisch overzicht opgenomen per doelgroep. Lees vooral de verschillen voor uw doel- groep zorgvuldig. De voor- en nadelen zijn bedoeld om de verschillen te duiden. Hieronder de gewezen deelnemers.

Gewezen deelnemers 

(betalen geen premie meer, maar zijn nog niet met pensioen)

Overzicht van de gevolgen van wel of niet invaren

Uitleg bij tabel

Het beleggingsbeleid wordt in de nieuwe pensioenregeling afgestemd op het risicoprofiel van de deelnemers. Deel- nemers kunnen voor de beleggingen een keuze maken tussen drie verschillende risicoprofielen. Hierdoor liggen de verwachte rendementen en dus ook de pensioenverwachtingen in de nieuwe pensioen- regeling hoger. De beleggingsrisico’s voor een individuele deelnemer worden afgebouwd naarmate deze ouder wordt.

In de oude regeling verandert het be- leggingsbeleid niet. Het beleid volgt de richtlijnen van De Nederlandsche Bank en oude wet- en regelgeving. Er wordt met dit beleggingsbeleid minder risico genomen dan de deelnemers zouden willen (onder- zoek SPOA uit 2015 en uit 2022).

Het persoonlijk pensioenvermogen varieert elk jaar door de economische ontwikkelingen. Hierdoor beweegt de pensioenverwachting ook mee, zowel omhoog als omlaag. Deelnemers mogen volgens de wet alleen in aanmerking komen voor de kosten van de pensioenregeling waaraan zij deelnemen. Dit betekent dat bij niet invaren alle kosten voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling door de actieve deelnemers worden betaald. De kosten voor de gesloten regeling worden door alle deelnemers aan die regeling gedragen. Dus ook door de gewezen deelnemers.

Het verschil in pensioenverwachtingen in euro’s bij wel of niet invaren wordt per leeftijdsgroep in de volgende nieuwsbrief zichtbaar. U ontvangt deze nieuwsbrief naar verwachting medio september. 

Voordelen invaren
  • Bij een hoge dekkingsgraad, valt een deel van de buffer vrij. Dit heeft als gevolg dat de pensioenverwachting verbetert.
  • De beleggingsrisico’s in de nieuwe pensioenregeling sluiten beter aan bij het risicoprofiel van de gewezen deelnemer. Afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel mag een hoger rendement worden verwacht.
  • Omdat alles in 1 pensioenregeling is ondergebracht, blijven de kosten lager. Door automatisering en vereenvoudiging zullen de kosten voor pensioen- uitvoering na verloop van tijd naar verwachting dalen.
Nadelen invaren
  • In de nieuwe pensioenregeling is de kans op een daling van de pensioen- verwachting groter.
Voordelen niet invaren
  • Niet invaren betekent dat het opgebouwde vermogen niet hoeft te worden omgerekend en hier dus ook geen onzekerheid over kan ontstaan.
  • De eenmalige kosten voor het invaren zelf blijven achterwege.
Nadelen niet invaren
  • Het opgebouwde pensioen blijft in een gesloten regeling achter. Zo ontstaan er 2 regelingen. De uitvoering levert veel extra kosten op.
  • In de huidige regeling (die wordt gesloten) komen geen nieuwe deel- nemers meer bij. Er is ook geen premie-inleg meer. Maar er worden nog wel pensioenen uitgekeerd. Het aantal deelnemers neemt dus af, net als het belegd vermogen. Hierdoor stijgen de kosten per deelnemer (gepensioneerde) in de tijd.
  • Geen mogelijke compensatie voor deelnemers die er minder op vooruit gaan dan anderen als gevolg van de overgang naar het nieuwe systeem.