Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Wat is invaren?

In de nieuwe pensioenregeling bouwen de actieve (premiebetalende) deelnemers straks pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Zij krijgen daarbij een persoonlijk pensioenvermogen toegekend. Over de nieuwe regeling is in juni 2022 gestemd door de leden van BPOA. Invaren betekent dat de regels van het nieuwe pensioenstelsel ook van toepassing worden op de huidige (opgebouwde) pensioenen.

Het kabinet en de sociale partners, die met het gesloten pensioenakkoord aan de wieg hebben gestaan van het nieuwe pensioenstelsel, vinden dat belangrijk. Onder andere om de volgende redenen:

  • Alle pensioenen zitten in één pensioenregeling
  • Het opgebouwde pensioen profiteert van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel
  • De communicatie en administratie zijn veel eenvoudiger.

Is invaren verplicht?

De Wet Toekomst Pensioenen stelt dat pensioenfondsen dienen in te varen, tenzij er daardoor sprake is van onevenwichtigheid. Het is mogelijk dat er ongewenste effecten optreden, bijvoorbeeld als een groep deelnemers meer wordt bevoordeeld of benadeeld dan een andere groep. BPOA heeft voor ons pensioen op dit moment nog geen belangrijke redenen gevonden om niet in te varen.

Hoe wordt een besluit hierover bij BPOA en SPOA genomen?

Bij een beroepspensioenfonds gaat de beroepspensioenvereniging over de pensioenregeling. Het bestuur onderzoekt eerst of een verzoek tot invaren evenwichtig is. Daarna bespreekt het bestuur de uitkomsten van dit onderzoek met de leden. Tot slot verzoekt het bestuur van BPOA het bestuur van SPOA om al dan niet in te varen.

Het Verantwoordingsorgaan van SPOA wordt vervolgens gevraagd te toetsen of het verzoek evenwichtig is (zwaarwegend adviesrecht). Als dat advies positief is, aanvaardt het bestuur van SPOA de opdracht. Dit alles gebeurt onder toezicht van de toezichthouder van alle pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank.