Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De kans om een nieuwe pensioenregeling te maken krijg je niet elke dag! SPOA ziet, net als de meeste andere pensioenfondsen dat verbetering van de huidige systematiek wenselijk is.

Samen met BPOA willen we dat graag zo snel mogelijk realiseren. In pensioenland betekent dat: in drie jaar tijd. Hopelijk kan dat ook nog nu (demissionair) minister Koolmees heeft laten weten dat wetgeving een jaar vertraging oploopt. Hoewel we geen definitieve besluiten zullen nemen als die wetgeving niet bekend is, gaan BPOA en SPOA vooralsnog door volgens de planning van het project apothekerspensioen. De eerste stap is te bepalen welk pensioen contract het beste bij de deelnemers past: is dat het Nieuwe Pensioencontract, met meer solidariteit, of de Wet Verbeterde Premieregeling, met meer keuzevrijheid? Intern gebruiken we inmiddels de termen NPC en WVP. Het bepalen van het soort contract kan gewoon doorgaan zoals gepland.

In deze fase van het project is vooral BPOA aan zet om helder te krijgen welke wensen apothekers hebben als het om hun pensioen gaat. Ik ben blij dat aan de oproep in de blog van Annelien van Groningen in de vorige nieuwsbrief om de enquête in te vullen goed gehoor is gegeven. De resultaten van de enquête worden nu geanalyseerd en gepresenteerd op de ALV van BPOA op 23 juni. Aanmelden voor deze (online) ALV kan nog steeds!

SPOA is vooral ondersteunend om te kunnen komen tot een eerste voorkeur als het om het contract gaat. Samen met BPOA worden voor- en nadelen van NPC en WVP besproken. Duidelijk is geworden dat het verschil tussen beide contractvormen niet zo heel groot is. En ook dat er goede argumenten gevonden kunnen worden voor zowel NPC als WVP. 

Naast de voorbereidingen voor de nieuwe regeling heeft SPOA uiteraard ook de taak om goed te blijven zorgen voor de pensioenen die reeds opgebouwd zijn. De bestuurlijke vergaderingen kennen sinds kort twee verschillende agenda’s -een voor de beheersing van de lopende zaken, en de tweede voor de komende veranderingen. In “goed Nederlands”: de run en de change. Dat zal nog wel een paar jaar zo blijven, totdat de nieuwe regeling helemaal is doorgevoerd. Als bestuur hebben we geconstateerd dat we het bestuur willen uitbreiden met een deskundige op het gebied van pensioenbeheer. Deze vacature blijkt interessant, er zijn ruim 30 reacties binnen gekomen! Hoe anders is dat voor de vacature voor een beroepsgenoot, daar krijgen we slechts enkele reacties. Onbegrijpelijk voor mij als bestuurder, pensioen is echt heel interessant om je hersenen over te laten kraken. Ook voor apothekers. En een  beroepspensioenfonds als SPOA, van, voor en door apothekers, heeft beroepsgenoten in het bestuur nodig!