Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Pensioen omzetten: pensioenrechten worden pensioenambities. Wat zijn daarvan de consequenties?

U krijgt straks in plaats van een pensioenrecht een persoonlijk pensioenpotje. De premie staat vast, maar de uitkering niet. De pensioenambitie die ten grondslag ligt aan de nieuwe pensioenregeling is afgeleid uit de gedane onderzoeken en enquêtes onder de apothekers. De hoogte van de premie die bij de pensioenregeling hoort is zodanig bepaald dat wordt verwacht dat daarmee samen met het verwachte rendement de pensioenambitie behaald kan worden. De pensioenambitie is een pensioenuitkomst die naar verwachting ligt  tussen 65% en 70% van het gemiddelde pensioeninkomen over de gehele deelnemingsperiode, inclusief AOW.

Pensioen omzetten: kom ik in aanmerking voor een vast pensioen?

Na het omzetten van de bestaande pensioenen, krijgen alle gepensioneerden een persoonlijk pensioenkapitaal bij SPOA. Dit kapitaal kunt u in de periode na de overgang aanwenden om voor een vast pensioen bij een verzekeraar te kiezen. U bent daarna geen deelnemer meer bij SPOA.  

Pensioen omzetten: ben ik na het omzetten van de bestaande pensioenen geen eigenaar meer van mijn geld, maar alleen aanspraakgerechtigde?

Nee, u bent juist nu een aanspraakgerechtigde. Als u nog niet gepensioneerd bent, krijgt u na het omzetten zeggenschap over het beleggingsprofiel dat de basis is voor het beleggen van uw persoonlijk pensioenvermogen. Het is overigens niet mogelijk om dit pensioenvermogen aan te wenden voor andere zaken dan pensioen. 

Pensioen omzetten: een nabestaandenpensioen is er toch alleen als je je hiervoor aanmeldt?

Voor iedere actieve deelnemer is er in de nieuwe pensioenregeling standaard een nabestaandenpensioen meeverzekerd. Voor de pensioendatum is dit 50% van het salaris. Na de pensioendatum kan de deelnemer zelf een verhouding kiezen tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Alle veelgestelde vragen