Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Webinar invaren: pensioenrechten worden pensioenambities. Wat zijn daarvan de consequenties?

U krijgt straks in plaats van een pensioenrecht een persoonlijk pensioenpotje. De premie staat vast, maar de uitkering niet. De pensioenambitie die ten grondslag ligt aan de nieuwe pensioenregeling is afgeleid uit de gedane onderzoeken en enquêtes onder de apothekers. De hoogte van de premie die bij de pensioenregeling hoort is zodanig bepaald dat wordt verwacht dat daarmee samen met het verwachte rendement de pensioenambitie behaald kan worden. De pensioenambitie is een pensioenuitkomst die naar verwachting ligt  tussen 65% en 70% van het gemiddelde pensioeninkomen over de gehele deelnemingsperiode, inclusief AOW.

Webinar invaren: hoe kan het dat de rekenmethode nog moet worden bepaald, terwijl we al begonnen zijn?

Het rendement op aandelen en de rentecurves zijn gebaseerd op de scenarioset van DNB. Deze scenariosets zijn geijkt op het advies van de commissie parameters. SPOA en BPOA moeten daarbij voldoen aan de voorgeschreven scenarioset.

Webinar invaren: kom ik in aanmerking voor een vast pensioen?

Na invaren kunnen gepensioneerden kiezen voor een vast pensioen bij een verzekeraar.

Webinar invaren: is er een lage invaardekkingsgraad gekozen? Welke opslag in het projectierendement is dan gekozen?

De invaardekkingsgraad is gebaseerd op een raming van de benodigde reserves en de initiële vulling van de risicodelingsreserve op de transitiedatum. Hierbij gaat het dus niet om de geraamde dekkingsgraad bij transitie, maar om de minimaal benodigde dekkingsgraad bij transitie om zonder maatregelen over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Alle veelgestelde vragen