Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Nieuw pensioenstelsel: nieuwe pensioenregeling

Een nieuw pensioenstelsel betekent een omzetting van de huidige regeling naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers. Bij beroepspensioenfondsen beslissen de leden van de beroepspensioenvereniging over de inhoud van de regeling. Een opdracht dus voor BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers) die de beroepspensioenregeling van openbaar apothekers vast stelt. Maar ook een opdracht voor SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers) die de beroepspensioenregeling voor openbaar apothekers uitvoert. Voor deze belangrijke transitie hebben de vereniging en de stichting de handen ineengeslagen in het project Apothekerspensioen.

Project Apothekerspensioen: een regeling passend bij de beroepsgroep

BPOA & SPOA willen vanaf 1 januari 2024 pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Een regeling die past bij de beroepsgroep en die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. De omzetting naar een nieuwe pensioenregeling vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. BPOA en SPOA zijn daartoe het gezamenlijk project 'Apothekerspensioen' gestart. Een projectplan is opgesteld voor een zorgvuldige en tijdige uitwerking van het Pensioenakkoord.

Uw pensioen, uw toekomst! 

Belangrijke voorwaarde voor een goed resultaat van het projectplan is uw betrokkenheid als openbaar apotheker bij de keuzes waar we voor komen te staan. Omdat het nieuwe pensioenstelsel gevolgen heeft voor uw pensioen, uw toekomst!

Voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling, kijk op Uw pensioenregeling in 10 hoofdlijnen.

Het projectteam ondersteunt u in de komende periode bij de afweging van de voor- en nadelen van te maken keuzes omtrent:

  1. Keuzevrijheid: Hebt u behoefte om zelf keuzes te maken of heeft u liever een pensioenregeling waarin u zo weinig mogelijk zelf hoeft te kiezen?
  2. Solidariteit: Welke risico’s zou u met de andere apothekers willen delen? Zo kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke solidariteitsreserve gebruikt worden om resultaten van slechte beleggingsjaren op te vangen.
  3. Beleggen: Wilt u zelf inspraak in de beleggingen? Of laat u de keuzes graag helemaal aan het fonds over?
  4. Vast of variabel pensioen: Gaat uw voorkeur uit naar een vast pensioen, of mag dat ook nog variabel zijn? Dat wil zeggen, wilt u een kans dat uw pensioen na uw pensionering kan verhogen, met het risico dat het ook kan verlagen?
  5. Risicoprofiel: Vindt u het belangrijk om zeggenschap te hebben welk risicoprofiel voor uw beleggingen wordt toegepast? Of bent u tevreden met de keuze die collectief wordt gemaakt?

Keuzes zijn niet vrijblijvend en kunnen invloed hebben op de kosten. Ook dat is van belang om helder aan u uit te leggen.

In de komende maanden besteden wij regelmatig aandacht aan de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Uw mening wordt gevraagd via enquêtes en polls. We zullen u informeren met presentaties in de ALV's van BPOA en u uitnodigen voor deelname aan webinars.

Uiteindelijk willen we u een keuze voorleggen op de ALV van BPOA op 29 juni 2022. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de wetgeving bekend is. 

Als de regeling gekozen is: keuze voor passende uitvoerder 

Als de regeling is gekozen, zal BPOA vaststellen wie de regeling uitvoert. Op dit moment is dat SPOA. Dat kan ook een andere partij zijn.

De keuze voor een uitvoerder is onder meer afhankelijk van de keuze voor de nieuwe pensioenregeling. De kenmerken van de pensioenregeling bepalen namelijk welke uitvoerder het meest geschikt is. Daarnaast speelt een rol tegen welke kosten de regeling uitgevoerd kan worden. En niet te vergeten: welke dienstverlening u wenst.

De beslissing over de nieuwe regeling en de uitvoerder wordt begin 2022 genomen. Dat betekent dat we dit jaar met elkaar in gesprek willen over de wensen van openbaar apothekers!

Wat gebeurt er met de bestaande pensioenen?

Op dit punt moet nog veel wetgeving worden vastgesteld. De belangrijkste vervolgvraag bij de keuze voor een nieuwe regeling is of de bestaande pensioenen ongewijzigd en in het huidige pensioenstelsel blijven of meegaan naar de nieuwe regeling in het nieuwe pensioenstelsel. Dat is het zogenaamde ‘invaren’.

Of we gaan invaren is nog maar de vraag. Er zal gekeken worden wat invaren voor de verschillende groepen deelnemers betekent en of dit verstandig en evenwichtig is. Over de voor- en nadelen van invaren kan pas concreet iets worden gezegd als de nieuwe pensioenregeling gekozen is. Dat betekent dat op zijn vroegst pas in het najaar van 2022 over invaren kan worden besloten.

Gefaseerde route

Het project Apothekerspensioen loopt van 1 januari 2021 tot aan 1 juni 2024 (beoogde invoering nieuwe pensioenregeling per 1-1-2024), zie Routeplan Nieuwe Pensioenregeling.

Het traject doorloopt een route met 3 fases:

  1. de oriëntatie- en ontwerpfase (hoe zou de pensioenregeling van openbaar apothekers er straks uit kunnen en moeten zien? Wat zijn daarbij de wensen?)
  2. de besluitvormingsfase (besluit van leden BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling er straks uit ziet)
  3. de implementatiefase (implementatie van de nieuwe regeling, zorgen dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2024 kan worden uitgevoerd).

Lid zijn van BPOA = U beslist mee!

Lid zijn van BPOA betekent dat u inspraak heeft, dat u meebeslist. Over de nieuwe pensioenregeling en de keuze voor een uitvoerder. Als zelfstandig openbaar apotheker of als apotheker in loondienst. Alleen als u lid bent van BPOA heeft u inspraak via enquêtes, stemmingen en de (digitale) ledenvergaderingen. Lidmaatschap kost niets extra's. 

Bent u deelnemer SPOA maar nog geen lid van BPOA? Laat uw stem horen en word lid! Lidmaatschap kost niets extra's.


Hebt u vragen over het Project Apothekerspensioen? Mail dan naar info@apothekerspensioen.nl.

"Het gaat om uw pensioen, uw toekomst!"

"Je toekomstig pensioen bepaal je nu en niet als het moment daar is."

"Het is buitengewoon plezierig om elke maand pensioen te ontvangen, daar word je blij van."