Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Nieuw pensioenstelsel: nieuwe pensioenregeling

Een nieuw pensioenstelsel betekent een omzetting van de huidige regeling naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers. Bij beroepspensioenfondsen beslissen de leden van de beroepspensioenvereniging over de inhoud van de regeling. Een opdracht dus voor BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers) die de beroepspensioenregeling van openbaar apothekers vast stelt. Maar ook een opdracht voor SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers) die de beroepspensioenregeling voor openbaar apothekers uitvoert. Voor deze belangrijke transitie hebben de vereniging en de stichting de handen ineengeslagen in het project Apothekerspensioen.

Project Apothekerspensioen: een regeling passend bij de beroepsgroep

BPOA & SPOA willen vanaf 1 januari 2026 pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Een regeling die past bij de beroepsgroep en die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. De omzetting naar een nieuwe pensioenregeling vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. BPOA en SPOA zijn daartoe het gezamenlijk project 'Apothekerspensioen' gestart. Een projectplan is opgesteld voor een zorgvuldige en tijdige uitwerking van het Pensioenakkoord.

Uw pensioen, uw toekomst! 

Belangrijke voorwaarde voor een goed resultaat van het projectplan is uw betrokkenheid als openbaar apotheker bij de keuzes waar we voor komen te staan. Omdat het nieuwe pensioenstelsel gevolgen heeft voor uw pensioen, uw toekomst!

Voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling, kijk op Uw pensioenregeling in 10 hoofdlijnen.

Het projectteam ondersteunt u in de komende periode bij de afweging van de voor- en nadelen van te maken keuzes omtrent:

  1. Keuzevrijheid: Hebt u behoefte om zelf keuzes te maken of heeft u liever een pensioenregeling waarin u zo weinig mogelijk zelf hoeft te kiezen?
  2. Solidariteit: Welke risico’s zou u met de andere apothekers willen delen? Zo kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke solidariteitsreserve gebruikt worden om resultaten van slechte beleggingsjaren op te vangen.
  3. Beleggen: Wilt u zelf inspraak in de beleggingen? Of laat u de keuzes graag helemaal aan het fonds over?
  4. Vast of variabel pensioen: Gaat uw voorkeur uit naar een vast pensioen, of mag dat ook nog variabel zijn? Dat wil zeggen, wilt u een kans dat uw pensioen na uw pensionering kan verhogen, met het risico dat het ook kan verlagen?
  5. Risicoprofiel: Vindt u het belangrijk om zeggenschap te hebben welk risicoprofiel voor uw beleggingen wordt toegepast? Of bent u tevreden met de keuze die collectief wordt gemaakt?

Keuzes zijn niet vrijblijvend en kunnen invloed hebben op de kosten. Ook dat is van belang om helder aan u uit te leggen.

In de komende maanden besteden wij regelmatig aandacht aan de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Uw mening wordt gevraagd via enquêtes en polls. We zullen u informeren met presentaties in de ALV's van BPOA en u uitnodigen voor deelname aan webinars.

Uiteindelijk is op de ALV van BPOA op 29 juni 2022 gekozen voor de nieuwe pensioenregeling. Onder voorbehoud van goedkeuring van de nieuwe wetgeving. 


Omzetten of niet? Wat gebeurt er met de bestaande pensioenen?


Op dit punt moet nog veel wetgeving worden vastgesteld. De belangrijkste vervolgvraag bij de keuze voor een nieuwe regeling is of de bestaande pensioenen ongewijzigd en in het huidige pensioenstelsel blijven of meegaan naar de nieuwe regeling in het nieuwe pensioenstelsel. Dat is het zogenaamde omzetten van de pensioenen, eerder ook wel invaren genoemd.

Omzetten is verplicht, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Dat is mogelijk als (een deel van) de deelnemers een onevenredig nadeel ondervinden. Daarom onderzoekt BPOA in 2023 en 2024 wat omzetten voor de verschillende groepen deelnemers betekent en of dit verstandig en evenwichtig is. Over de voor- en nadelen van omzetten worden leden en deelnemers uitgebreid geïnformeerd.  Tijdens een extra ALV op 6 maart 2024 bespreekt het bestuur van BPOA de uitkomsten van het onderzoek. Dan wordt ook duidelijk of BPOA pensioenfonds SPOA zal verzoeken om de pensioenen om te zetten of niet.

Gefaseerde route

Het project Apothekerspensioen loopt van 1 januari 2021 tot aan 1 december 2025 (beoogde invoering nieuwe pensioenregeling per 1-7-2025), zie Routeplan Nieuwe Pensioenregeling.

Het traject doorloopt een route met 3 fases:

  1. de oriëntatie- en ontwerpfase (hoe zou de pensioenregeling van openbaar apothekers er straks uit kunnen en moeten zien? Wat zijn daarbij de wensen?)
  2. de besluitvormingsfase (besluit van leden BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling er straks uit ziet)
  3. de implementatiefase (implementatie van de nieuwe regeling, zorgen dat de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2025 kan worden uitgevoerd).

Lid zijn van BPOA = U beslist mee!

Lid zijn van BPOA betekent dat u inspraak heeft, dat u meebeslist. Over de nieuwe pensioenregeling en de keuze voor een uitvoerder. Als zelfstandig openbaar apotheker of als apotheker in loondienst. Alleen als u lid bent van BPOA heeft u inspraak via enquêtes, stemmingen en de (digitale) ledenvergaderingen. Lidmaatschap kost niets extra's. 

Bent u deelnemer SPOA maar nog geen lid van BPOA? Laat uw stem horen en word lid! Lidmaatschap kost niets extra's.


Hebt u vragen over het Project Apothekerspensioen? Mail dan naar info@apothekerspensioen.nl.

"Je toekomstig pensioen bepaal je nu en niet als het moment daar is."

"Het is buitengewoon plezierig om elke maand pensioen te ontvangen, daar word je blij van."

"Het gaat om uw pensioen, uw toekomst!"