Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Pensioenregeling

Middelloonregeling wordt beschikbare premieregeling

In de huidige pensioenregeling wordt jaarlijks pensioen ingekocht en krijgt u een...

Beleggingsbeleid en beleggingskeuzes

In de huidige pensioenregeling belegt SPOA het pensioenvermogen volgens het beleggingsbeleid dat voor iedere deelnemer hetzelfde is. In de nieuwe...

Premie en pensioenhoogte

Bepalen premie en pensioenhoogte

De leden van BPOA hebben in 2021 in de enquête aangegeven dat ze een pensioen (inclusief AOW) willen...

Pensioengevend inkomen

Bepalen pensioengevend inkomen en franchise

Nu is de pensioenopbouw gebonden aan een maximum pensioeninkomen (van € 104.089,- in...

Solidariteit

Lagere buffer en risicodelingsreserve

Elk pensioenfonds, dus ook SPOA, hanteert in het huidige stelsel een buffer in de vorm van een...

Nabestaandenpensioen

Overlijden voor of na pensionering: het verschil

De nieuwe pensioenregeling maakt voor het nabestaandenpensioen een verschil tussen...

Wanneer kunt u met pensioen?

De pensioenleeftijd blijft 68

De pensioendatum blijft in de nieuwe pensioenregeling 68 jaar. Dat is een richtleeftijd en die is later...

Keuzes bij ingang ouderdomspensioen

Vanaf de dag dat u met pensioen gaat (richtleeftijd 68) bevindt u zich in de uitkeringsfase van uw pensioen. Maar voordat het zover is, treedt u...

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioenkapitaal opbouwen gedurende de periode van...

Pensioenuitvoerder

SPOA is de uitvoerder van de nieuwe flexibele premieregeling. Uw pensioenopbouw in de nieuwe flexibele premieregeling blijft ondergebracht bij...

Communicatie en keuzebegeleiding

In de huidige Wet voor Pensioencommunicatie is vastgelegd op welke manier een pensioenfonds moet communiceren met deelnemers. In het nieuwe...