Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Welkom op apothekerspensioen.nl

Een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers.

De komst van een nieuw pensioenstelsel en pensioenregeling heeft belangrijke gevolgen voor uw financiële situatie. Het gaat om úw pensioen, úw toekomst! Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Welkom namens SPOA en BPOA.


Alles over de nieuwe pensioenregelingAlles over invaren

Aanmelden 1e webinar invaren - 14 juni 19.30POLL - Wat vindt u van de communicatie?

"Het is buitengewoon plezierig om elke maand pensioen te ontvangen, daar word je blij van."

"Je betaalt in je werkzame leven in totaal een aardig bedrag aan premie. Je wilt weten wat er met dat geld gebeurt. Wat de consequenties (kunnen) zijn van de gemaakte keuzes."

"De vraag voor jonge apothekers is: wat blijft er eigenlijk over van onze pensioenen en hoe gaat dit in de toekomst er uit zien."

1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

Gepubliceerd op 31-05-2023

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer. Plan is om het nabestaandenpensioen vrijwillig voort te zetten en...

Meer lezen
Besluit invaren komt dichterbij

Gepubliceerd op 16-02-2023

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de...

Meer lezen
Op zoek naar evenwicht

Gepubliceerd op 24-05-2023

We zijn nu een aantal jaren op weg naar de transitie van ons pensioenstelsel. Op het moment van schrijven is de definitieve beslissing door de...

Meer lezen
Samen kiezen we voor een passend pensioen!

Gepubliceerd op 23-05-2022

Met de input van onze leden, zoeken we naar de juiste balans tussen solidariteit en flexibiliteit.

Meer lezen

Wilt u mee beslissen over uw pensioen?

Lid zijn van BPOA betekent dat u meebeslist. Over de inhoud van de (toekomstige) pensioenregeling voor apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Over de gewenste hoogte van de pensioenopbouw en de bijbehorende premie. Als zelfstandig openbaar apotheker, als apotheker in loondienst, of als apotheker in de specialisatie tot openbaar apotheker.

Alleen als u lid bent van BPOA heeft u inspraak via enquêtes, stemmingen en (digitale) ledenvergaderingen. Lidmaatschap kost overigens niets extra's. Dus bent u deelnemer van SPOA maar nog geen lid van BPOA? Word dan nu lid en laat uw stem horen! 

Lid worden

Hoe ziet de route naar een nieuwe pensioenregeling er uit?

De route naar een nieuwe pensioenregeling is vastgelegd in een projectplan in het Over Project Apothekerspensioen welke wordt uitgevoerd door het Projectteam

Gefaseerde route

Het project Apothekerspensioen loopt van 1 januari 2021 tot aan 1 januari 2026 (beoogde invoering nieuwe pensioenregeling per 1-7-2025), zie Routeplan nieuwe pensioenregeling

Het traject doorloopt een route met 3 fases:

  1. de oriëntatie- en ontwerpfase (hoe zou de pensioenregeling van openbaar apothekers er straks uit kunnen en moeten zien? Wat zijn daarbij de wensen?)
  2. de besluitvormingsfase (besluit van leden BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling er straks uit ziet)
  3. de implementatiefase (implementatie van de nieuwe regeling, zorgen dat de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2025 kan worden uitgevoerd).
Wie zijn betrokkenen bij de nieuwe pensioenregeling?

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Actieven, slapers en gepensioneerden. Wat zijn de verschillen en waar moeten zij op letten? 

  • Actieven: praktiserend openbaar apothekers in loondienst of zelfstandig openbaar apothekers die premie inleggen. Voor actieven heeft de overgang de grootste gevolgen. Naast de bestaande pensioenopbouw, kiezen zij ook voor hun toekomstige pensioenregeling vanaf 1 juli 2025.
  • Gewezen deelnemers (slapers): openbaar apothekers die geen premie meer inleggen in het pensioenfonds, wel in het verleden pensioenaanspraken hebben opgebouwd, maar nog geen pensioenuitkering ontvangen. Voor gewezen deelnemers is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
  • Pensioengerechtigde openbaar apothekers: openbaar apothekers die een pensioenuitkering ontvangen. Voor de pensioengerechtigden is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
Moeten we over naar het nieuwe pensioenstelsel?

De overgang naar het nieuwe stelsel is wettelijk verplicht voor actieve deelnemers voor de toekomstige opbouw. Een aantal respondenten is daarover teleurgesteld, ook al zijn er nog veel zaken onbekend. Met name actieven die dicht bij hun pensioen zitten. Als meer over de nieuwe regeling bekend is, gaan wij in op de vraag wat het voor deelnemers betekent om voor of na de transitie met pensioen te gaan.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.


Wat betekent de keuze tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling​​?

In het nieuwe stelsel dienen de leden te kiezen tussen twee soorten premieregelingen. De solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. Nadere uitleg en uitgebreide toelichting over deze lastige keuze volgt.

- Solidaire premieregeling

De solidaire premieregeling lijkt het meest op de huidige situatie. De pensioengelden van alle deelnemers worden gezamenlijk belegd en het totale rendement wordt verdeeld over de pensioenkapitalen van de deelnemers, via vooraf afgesproken verdeelregels. Pensioenrisico's worden met elkaar gedeeld. Solidariteit is intrinsiek onderdeel van het pensioencontract (zie kopje "solidariteitsreserve").

- Flexibele premieregeling

Binnen de flexibele premieregeling kunnen deelnemers zelf een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld welk (beleggings)risico de deelnemer wil lopen met het pensioengeld. Er worden minder pensioenrisico's met elkaar gedeeld dan binnen de solidaire premieregeling (zie kopje "solidariteitsreserve"). 


De oorspronkelijke naamgeving van de twee contracten (het Nieuwe Pensioen Contract en Wet Verbeterde Premieregeling) van het nieuwe pensioenstelsel werkten verwarrend en gaven onvoldoende de inhoud van het contract aan. Daarom worden bij de uitwerking van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen de namen van de contracten aangepast. Bij de nieuwe naamgeving worden de solidaire en flexibele karaktereigenschappen van de regelingen benadrukt. Het nieuwe contract wordt gewijzigd naar ‘solidaire premieregeling/solidaire pensioencontract’ en de verbeterde premieregeling wordt het ‘flexibele premieregeling/flexibele pensioencontract’.

"Na je pensioen wil je blijven genieten van het leven en de financiële mogelijkheden hebben om dit mogelijk te maken."

"Het gaat over je eigen toekomst, het is belangrijk om te weten waar je geld naar toe gaat en wat je er voor terug krijgt, na je pensioenleeftijd wil je geen verrassingen."

"Als je je salaris nu belangrijk vindt, waarom zou je jouw pensioeninkomen dan geen aandacht geven?"