Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Welkom op apothekerspensioen.nl

Een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers.

De komst van een nieuw pensioenstelsel en pensioenregeling heeft belangrijke gevolgen voor uw financiële situatie. Het gaat om úw pensioen, úw toekomst! Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Welkom namens SPOA en BPOA.


Alles over de nieuwe pensioenregeling

Alles over invaren

Antwoorden op vragen webinar invaren

POLL - Wat vindt u van de communicatie?

"Het gaat over je eigen toekomst, het is belangrijk om te weten waar je geld naar toe gaat en wat je er voor terug krijgt, na je pensioenleeftijd wil je geen verrassingen."

"Als je je salaris nu belangrijk vindt, waarom zou je jouw pensioeninkomen dan geen aandacht geven?"

"Je betaalt in je werkzame leven in totaal een aardig bedrag aan premie. Je wilt weten wat er met dat geld gebeurt. Wat de consequenties (kunnen) zijn van de gemaakte keuzes."

Extra ALV BPOA over invaren uitgesteld van 11 oktober naar 6 maart

Gepubliceerd op 07-09-2023

De aangekondigde extra ALV van BPOA over het onderwerp Invaren wordt uitgesteld naar 6 maart 2024. Dit uitstel is noodzakelijk omdat de berekening...

Meer lezen
Nieuwe campagne pensioenen door het ministerie van SZW sluit niet helemaal aan bij een beroepspensioenfonds als SPOA

Gepubliceerd op 06-09-2023

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 1 juli 2023 van kracht gegaan. Deze wet zorgt ervoor dat in de komende jaren alle pensioenfondsen naar een...

Meer lezen
Op zoek naar evenwicht

Gepubliceerd op 24-05-2023

We zijn nu een aantal jaren op weg naar de transitie van ons pensioenstelsel. Op het moment van schrijven is de definitieve beslissing door de...

Meer lezen
Samen kiezen we voor een passend pensioen!

Gepubliceerd op 23-05-2022

Met de input van onze leden, zoeken we naar de juiste balans tussen solidariteit en flexibiliteit.

Meer lezen

Wilt u mee beslissen over uw pensioen?

Lid zijn van BPOA betekent dat u meebeslist. Over de inhoud van de (toekomstige) pensioenregeling voor apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Over de gewenste hoogte van de pensioenopbouw en de bijbehorende premie. Als zelfstandig openbaar apotheker, als apotheker in loondienst, of als apotheker in de specialisatie tot openbaar apotheker.

Alleen als u lid bent van BPOA heeft u inspraak via enquêtes, stemmingen en (digitale) ledenvergaderingen. Lidmaatschap kost overigens niets extra's. Dus bent u deelnemer van SPOA maar nog geen lid van BPOA? Word dan nu lid en laat uw stem horen! 

Lid worden

Webinar invaren: pensioenrechten worden pensioenambities. Wat zijn daarvan de consequenties?

U krijgt straks in plaats van een pensioenrecht een persoonlijk pensioenpotje. De premie staat vast, maar de uitkering niet. De pensioenambitie die ten grondslag ligt aan de nieuwe pensioenregeling is afgeleid uit de gedane onderzoeken en enquêtes onder de apothekers. De hoogte van de premie die bij de pensioenregeling hoort is zodanig bepaald dat wordt verwacht dat daarmee samen met het verwachte rendement de pensioenambitie behaald kan worden. De pensioenambitie is een pensioenuitkomst die naar verwachting ligt  tussen 65% en 70% van het gemiddelde pensioeninkomen over de gehele deelnemingsperiode, inclusief AOW.

Webinar invaren: hoe kan het dat de rekenmethode nog moet worden bepaald, terwijl we al begonnen zijn?

Het rendement op aandelen en de rentecurves zijn gebaseerd op de scenarioset van DNB. Deze scenariosets zijn geijkt op het advies van de commissie parameters. SPOA en BPOA moeten daarbij voldoen aan de voorgeschreven scenarioset.

Webinar invaren: kom ik in aanmerking voor een vast pensioen?

Na invaren kunnen gepensioneerden kiezen voor een vast pensioen bij een verzekeraar.

Webinar invaren: is er een lage invaardekkingsgraad gekozen? Welke opslag in het projectierendement is dan gekozen?

De invaardekkingsgraad is gebaseerd op een raming van de benodigde reserves en de initiële vulling van de risicodelingsreserve op de transitiedatum. Hierbij gaat het dus niet om de geraamde dekkingsgraad bij transitie, maar om de minimaal benodigde dekkingsgraad bij transitie om zonder maatregelen over te gaan naar het nieuwe stelsel.

"Het is buitengewoon plezierig om elke maand pensioen te ontvangen, daar word je blij van."

"De vraag voor jonge apothekers is: wat blijft er eigenlijk over van onze pensioenen en hoe gaat dit in de toekomst er uit zien."

"Na je pensioen wil je blijven genieten van het leven en de financiële mogelijkheden hebben om dit mogelijk te maken."