Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

We zijn nu een aantal jaren op weg naar de transitie van ons pensioenstelsel. Op het moment van schrijven is de definitieve beslissing door de politiek, lees de Eerste Kamer, nog niet genomen. Als de planning wordt gehaald zullen we 30 mei weten waar we aan toe zijn.

Ondertussen zitten we als BPOA-bestuur in goede samenwerking met SPOA niet stil. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en positie nemen we deel aan twee 2 werkgroepen. In de ene gaat het over de te ontwerpen regeling met zijn aspecten en de andere over de communicatie erover naar de leden. Uiteraard worden we bijgestaan door inhoudelijk deskundigen.

Vorig jaar om deze tijd stonden we voor de beslissing over de te kiezen regeling: flexibel of solidair? Breed gedragen werd gekozen voor de flexibele regeling.

En nu staan we voor het tweede belangrijke deel van het proces: het invaren van het vermogen. In principe is dit heel eenvoudig, want in het pensioenakkoord is invaren de voorliggende keus. Echter: TENZIJ! En dat tenzij heeft ons sinds vorig jaar steeds intensiever beziggehouden.

Want als wij in de ALV niet goed kunnen aantonen dat er evenwichtig wordt gehandeld kunnen jullie ons met extra huiswerk op pad sturen, totdat dit het geval is. Want uiteindelijk is niet invaren geen optie. Dan blijven we in de huidige regeling met knelpunten zitten.

Over wat er bij “evenwichtig” komt kijken gaan we iedereen meenemen via nieuwsbrief, webinar en de komende ALV in juni. Voor de beslissing of invaren evenwichtig is komt er een extra ALV op 11 oktober.

Die extra ALV hebben we nodig, omdat er voor die van juni te weinig tijd is voor het bestuderen van de berekeningen, die we binnenkort van actuarissen zullen krijgen.

Alle aspecten moeten tenslotte in het Transitiedocument van BPOA komen te staan. En natuurlijk de volledige tekst van de nieuwe regeling. Daarmee vragen we SPOA dan om de transitie uit te gaan voeren. En dan komen we bij een aantal begrippen en onderwerpen die voor menigeen geen dagelijkse kost zijn, maar nu wel nuttig om kennis van te nemen: bijvoorbeeld de risicodelingsreserve en de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. En hoe om te gaan met “Oud Zeer”: de kortingen van een aantal jaren geleden? Al dit soort onderwerpen verwachten we uit te diepen in de komende webinar en ALV.

En tenslotte is er nog een partij die een belangrijke rol speelt. Dat is de administrateur; bij ons AZL. Weliswaar hebben we BPOA daar geen rechtstreeks contact mee, maar wel als deelnemers van SPOA. SPOA is de contractpartij met AZL. En de diverse aspecten van het functioneren van AZL komen altijd terug op de gezamenlijke vergaderingen, die we als besturen sowieso 4 maal per jaar hebben. Eén van die aspecten is ook de organisatie van de keuzebegeleiding die voor ons deelnemers moet worden op gezet.

Kortom, de pensioenwereld is voor mij een boeiende wereld gebleken met vele aspecten. En zeker met deze overgang naar een nieuw en beter passend stelsel! Daar hoop ik mijn bijdrage dan aan te hebben geleverd.