Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan.

Binnenkort ben ik 12,5 jaar apotheker. Tijdens mijn studie dacht ik eerst aan de ziekenhuisfarmacie, dat leek me inhoudelijk veel interessanter. Maar tijdens stages ontdekte ik de veelzijdigheid en de leuke uitdagingen in de openbare apotheek. Als openbaar apotheker kan je voor een groot deel zelf invulling geven aan je vak.

Verbinding

Natuurlijk kijk je elke dag die recepten na, maar daarnaast kan je jezelf laten zien als zorgverlener aan de balie of in persoonlijke gesprekken met patiënten. Je kan jezelf inzetten voor een sterke eerstelijnszorg in je woonplaats of regio en de verbinding zoeken met huisartsen, thuiszorg en al die andere zorgverleners. Als apotheker-eigenaar ben je ook ondernemer met de verantwoordelijkheid voor je personeel. En zo zijn er nog tal van zaken te bedenken die je als apotheker kunt doen, werk genoeg.

BPOA-leden betrekken

Een extra uitdaging in onverwachte hoek: de pensioenwereld. In mijn jaren als bestuurslid en voorzitter van BPOA heb ik veel geleerd over de technische kant van pensioenen. De komst van het nieuwe pensioenstelsel zorgde voor een behoorlijke toename in het aantal vergaderingen en de hoeveelheid leeswerk. Het meest interessant vond ik al die tijd de vraag die we binnen het bestuur van BPOA regelmatig stellen: wat betekent dit voor openbaar apothekers? En waar hebben ze behoefte aan? Maar ook, hoe kunnen we onze achterban meer betrekken bij het onderwerp pensioen? Als bestuur, bestaande uit drie nog werkende en twee gepensioneerde apothekers, denken we een goede vertegenwoordiging te zijn van onze achterban. De digitale ALV's worden door ongeveer 100 apothekers bezocht, dat is een flinke toename ten opzichte van de twintig collega’s die een aantal jaren gelden de moeite namen om naar de fysieke ALV’s te komen. Toch zou ik het liefst zien dat alle 5000 BPOA-leden ons laten weten of ze het wel of niet eens zijn met het voorgenomen beleid.

Verkiezingsuitslag

De laatste ALV van BPOA was op 22 november 2023, op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kort na het afsluiten van de vergadering kwam de eerste exitpoll en werd duidelijk dat de PVV als grote winnaar uit de bus zou komen, op de voet gevolgd door NSC. Voor mij persoonlijk kwam dit als verrassing, maar ook in de pensioenwereld kan de verkiezingsuitslag gevolgen gaan hebben. De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is al ingegaan, maar lijkt nu toch weer onderwerp te worden van de formatiegesprekken. Vooral NSC heeft bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet. Het grootste pijnpunt voor de partij van Pieter Omtzigt gaat over het omzetten van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregelingen, het invaren. NSC wil dat dit alleen kan na instemming van de deelnemers.

Transitieplan

Het mooie is dat dit voor ons als openbaar apothekers al geregeld is! Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan, waarin is vastgelegd hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien en op welke manier we de huidige pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. Uiteraard gaan we u uitgebreid informeren over hoe we tot dat voorstel zijn gekomen en laten we zien wat de gevolgen zijn. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de nieuwe apothekerspensioenregeling een grote stap vooruit is, het is een regeling die past bij openbaar apothekers.

Afscheid

Na de ALV zal ik ook afscheid nemen als bestuurslid van BPOA, mijn termijn zit erop. Ik kan dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. En eerlijk is eerlijk, door alle gedoe rondom niet-leverbare geneesmiddelen en soms lastige gesprekken met patiënten vraag ik me ook wel eens af of ik die uitdaging niet buiten de apotheek zal zoeken. Maar ach, ons vak is uiteindelijk zo mooi als je het zelf maakt! Dus neem ik me voor om meer aan de balie te staan en te kijken of we de zorg voor de patiënten weer een niveau hoger kunnen tillen. En ondertussen heb ik het volste vertrouwen dat de overige bestuursleden van BPOA, samen met het bestuur van SPOA, zullen zorgen voor een goede overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En dat ik na nog zo'n 30 jaar in de apotheek kan gaan genieten van een goed pensioen!

Annelien van Groningen, apotheker
Voorzitter BPOA