Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Pensioenplanning doet u zelf

Het apothekerspensioen wordt sinds 1973 door de beroepsgroep zelf vormgegeven. Het is een deel van uw inkomen na pensionering, net als de AOW en in veel gevallen ook nog andere inkomensbronnen.

Het belang om aandacht aan uw pensioen te geven, verandert door de overgang naar het nieuwe stelsel niet. Een redelijke inschatting van de verwachte hoogte van uw pensioen blijft mogelijk. Uitgaande van een stabiele inkomenssituatie en een gematigd groeiende economie op de langere termijn.

Welk pensioen u ongeveer kunt verwachten, vindt u ook na de transitie in mijn pensioenoverzicht.nl. De hoogte van uw pensioen is echter pas bekend als u met pensioen gaat. Of dit voldoende is voor de uitgaven die u verwacht te hebben, kunt u alleen zelf bepalen – de uitgaven zijn immers voor iedereen anders.

Onzekerheden horen erbij

Ook in de nieuwe situatie kan het pensioen dat u straks ontvangt hoger of lager uitvallen dan u dacht. De onzekerheden en risico’s die er nu zijn, veranderen niet door de aanpassing van het stelsel. Zo kan de overheid de (fiscale) regels veranderen of kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling.

De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van uw beleggingen beïnvloeden. Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting of door rentedaling kan uw pensioen lager uitvallen. Aan de andere kant kan een goed rendement of stijging van de rente een verhoging van het pensioen betekenen.

In de nieuwe regeling zijn fluctuaties wel duidelijker zichtbaar.

    Inzicht is overzicht

    Een goed overzicht van al uw pensioenaanspraken is ook te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl of de pensionchecker app. De verwachte hoogte van uw AOW-uitkering is in deze overzichten opgenomen. Uw toekomstige vaste indexaties (regeling bij SPOA) nog niet. Voor ondersteuning bij het krijgen van overzicht op uw verwachte uitgaven na pensionering, kunt u terecht bij het Nibud op www.nibud.nl.

    Let op: vaste verhoging niet zichtbaar in online tools
    Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de toekomstige vaste verhoging van uw pensioen te tonen in online tools, zoals het deelnemersportaal SPOA en mijnpensioenoverzicht.nl. De nieuwe Pensioenchecker app is gekoppeld aan mijnpensioenoverzicht.nl en rekent dus met dezelfde cijfers. In deze online tools zijn uw reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij SPOA dus lager dan ze in werkelijkheid zijn.