Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Met de input van onze leden, zoeken we naar de juiste balans tussen solidariteit en flexibiliteit.

Toen ik in 2018 startte met mijn bestuurswerkzaamheden voor BPOA, had ik niet kunnen bedenken dat dit traject dermate veelzijdig zou zijn. Het project apothekerspensioen was toen nog niet concreet in zicht, het pensioenakkoord moest immers nog gesloten worden. Ondertussen zitten we midden in de transitie naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers! 

Als bestuurder van BPOA hecht ik er veel waarde aan dat we samen met onze leden keer op keer de juiste keuzes maken, die recht doen aan onze achterban. De enquête, gehouden in het voorjaar van 2021, gaf mij de eerste inzichten. Onze leden hechten veel waarde aan een pensioenregeling van, voor en door apothekers, waar naast solidariteit ook keuzevrijheid een belangrijke uitkomst was. Tegelijkertijd legt het ook bloot dat wij, openbaar apothekers, een groep zijn met veel diversiteit. Waar in het verleden het merendeel van de apothekers zelfstandig eigenaar was en fulltime werkte, is dit ondertussen behoorlijk veranderd. Dit maakt dat het pensioen voor steeds meer apothekers de belangrijkste bron van inkomsten wordt, na het werkende leven. Het is dus zeer belangrijk om samen een goed passend pensioen geregeld te hebben!

De diversiteit van onze achterban zorgt er ook voor dat we, bij het ontwikkelen van de nieuwe pensioenregeling, natuurlijk oog moeten hebben voor de grote gemene deler. Maar tegelijkertijd moeten we ook de ruimte bieden aan de wensen van een soms afwijkende wens van een grote groep binnen deze achterban. 

Balanceren tussen flexibiliteit en solidariteit

De flexibele premieregeling biedt hierin voor mij de beste uitkomst. Het doet recht aan de wens van de apothekers om keuze te hebben in beleggingsprofielen en tegelijkertijd geeft het de ruimte om voldoende solidariteit in te bouwen tijdens de opbouwfase. Op deze manier voorkomen we dat er individuele apothekers, of hun nabestaanden, in de kou komen te staan, en geven we ook voldoende ruimte aan de apothekers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Met de input van onze leden, zoeken we naar de juiste balans tussen solidariteit en flexibiliteit.

29 juni: de definitieve keuze

Op de algemene ledenvergadering van 29 juni as. zullen wij, de actieve leden van BPOA, de definitieve keuze kunnen maken voor de nieuwe pensioenregeling. We stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling. Natuurlijk hoop ik dan de bevestiging te krijgen dat wij als bestuur met u de juiste weg in geslagen zijn en dat deze flexibele pensioenregeling voor u een verbetering oplevert. Daarna kan de volgende fase beginnen, namelijk wat te doen met het reeds opgebouwde pensioenvermogen? Het zogenaamde ‘invaren’. Ook dat zal weer een vraagstuk zijn, waarin u veel informatie van ons kunt verwachten en wij ook weer veel informatie bij u gaan ophalen. 

Op 15 juni ontvangt u de nieuwsbrief van Apothekerspensioen met uitleg over de nieuwe pensioenregeling, inclusief rekenvoorbeelden en maatmensen. Houdt u ondertussen de website apothekerspensioen.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. Verder hoop ik u allen (al dan niet digitaal) te zien op de ledenvergadering van 29 juni!