Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Als gepensioneerde apotheker geniet ik volop van de vrije tijd. Een van mijn hobby’s is tuinieren. Naast het onderhouden van de ‘gewone’ tuin betekent dit vrijwel dagelijks werken in de moestuin. Dit geeft mij gelegenheid tot nadenken en reflectie. Bovendien is het gezond voor geest en lichaam.

Het onderhouden van een moestuin is strak georganiseerd, je hebt rekening te houden met allerlei externe factoren. Zo is de keuze en de aanschaf van de zaden, het moment van zaaien en de plek in de moestuin cruciaal. Bij droogte extra water geven en op tijd bemesten. Als de omstandigheden (bv klimaat) veranderen, wordt de keuze van de te verbouwen gewassen anders. 

Wil je een moestuin die optimaal oplevert, dan zul je het proces optimaal moeten uitvoeren. De hulp van vakmensen als een tuinman is dan onontbeerlijk. Gezien het feit dat ik een hobby-tuinder ben, ben ik tevreden met de opbrengsten uit de moestuin. Soms produceert een moestuin meer groente dan je op dat moment kunt opeten, een vriezer is dan een uitkomst. 

De parallellen tussen het beheren van een moestuin en het beheren van de premiegelden voor de pensioenvoorziening zullen je niet zijn ontgaan. Ook hier komt het aan op de keuze en aanschaf van het beleggingspakket en het anticiperen en reageren op wijzigingen van externe omstandigheden. Je kunt tijdens je werkzame leven bij wijze van spreken een “pensioenvriezer” vullen. 

Beheren van de premiegelden zou je zelf kunnen doen, maar net als bij een moestuin geldt dat de hulp van vakmensen onontbeerlijk is voor een optimaal beheer en resultaat.  Hoewel ik tevreden ben met de opbrengsten uit de moestuin in eigen beheer, heb ik nooit overwogen om zelf mijn pensioenvoorziening te regelen. Ik ben er van overtuigd dat ik niet tevreden zou zijn met de opbrengsten, die ik als niet deskundige kan realiseren. Ik vind het om die reden een prima oplossing om samen met mijn (oud-)beroepsgenoten gebruik te kunnen maken van de nodige deskundigheid. 

Mijn moestuin ga ik in 2023 opnieuw inrichten, zal vast lukken. En als apothekers gaan we ook naar een nieuw pensioenstelsel. Veel vragen staan nu nog open, maar duidelijk is wel dat goede communicatie en ondersteuning van deskundigen voor deze overgang noodzakelijk is. Als leden van BPOA kunnen we dan verantwoorde keuzes maken.  

Op dit moment wordt nog nagedacht over de zeggenschap van ons als gepensioneerden bij de invoering van het nieuwe stelsel. Naar verwachting wordt hiervoor begin 2023 regelgeving vastgesteld, maar dat neemt niet weg dat de mening van de gepensioneerden ook nu al door BPOA op andere manieren gevraagd en gerespecteerd wordt. BPOA staat altijd open voor inbreng van al haar leden, dus ook van de gepensioneerde leden.