Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

- FD Pensioenpro 20 april 2022 - De beroepsvereniging voor openbare apothekers wil snel over naar de flexibele premieregeling. Vooruitlopend op de overstap naar het nieuwe contract op 1 januari 2024 heeft Pensioenfonds Openbare Apothekers het beleggingsbeleid bevroren.

'Op de algemene ledenvergadering van de apothekers in maart is een principekeuze gemaakt voor het flexibele contract, maar het definitieve besluit over de nieuwe regeling valt pas in juni', vertelt Ronald Heijn, bestuurder bij Openbare Apothekers en voorzitter van de beleggingscommissie. De apothekers slaan hiermee een andere weg in dan collega-beroepsfondsen Loodsen en Medisch Specialisten. Die hebben een voorkeur uitgesproken voor de solidaire premieregeling. 

Het fonds wil als het even kan op 1 januari 2024 al over naar het nieuwe stelsel, zegt Heijn. 'Als je snel over wilt, dan moet je daarvoor wel capaciteit vrijmaken. Daarom hebben we besloten intern alle andere ontwikkelingen zo veel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid. We houden tot de overgang alles zoals het nu is.'

Lagere renteafdekking

Openbare Apothekers, dat eind maart een beleidsdekkingsgraad had van 102,5% en daardoor maar beperkt het risico kan verhogen, heeft recent nog wel de renteafdekking verlaagd van 42% naar 32%. 'De scenario's die uit onze alm-studie in december kwam, wezen er op dat er waarschijnlijk een stukje renteverhoging zat aan te komen. De renteafdekking verlagen is dan het beste middel om je dekkingsgraad te verhogen', legt Heijn uit. 'Daarom hebben we besloten ons risicobudget daarvoor te gebruiken.'

In afwachting van de overstap naar het nieuwe contract zijn de beleggingen verder tot nader order bevroren. 'Alles wat je nu nog doet volgens het huidige beleggingsbeleid, heeft een beleggingshorizon van minder dan twee jaar. Zelfs als je verwacht dat zo'n aanpassing gunstig kan uitpakken, dan maak je dat qua kosten in zo'n korte periode waarschijnlijk niet goed', vertelt Maarten Thomassen, die Openbare Apothekers namens Aon adviseert over het beleggingsbeleid.

Een bijkomende reden om geen aanpassingen te doen in de beleggingen is de verwachting dat de beleggingsmix sowieso aangepast moet worden na de overgang naar het nieuwe contract. Thomassen: 'In het nieuwe kader kan straks meer, omdat we niet meer op een dekkingsgraad hoeven te sturen. Straks hebben we meer vrijheid om de matchingportefeuille vorm te geven, daar zou bijvoorbeeld meer inflatiedekking in kunnen zitten.'

De beleggingen in aandelen, slechts een kwart van de portefeuille, worden naar verwachting ook opgeschroefd. 'De deelnemers hebben in het verleden aangegeven meer risico te willen nemen. We hebben ook dit jaar een risicobereidheidsonderzoek gedaan en verwachten eind april de uitkomsten. Op basis daarvan kunnen we dan de lifecycles gaan inrichten', aldus Heijn. 'De ontwerpen daarvan zullen we ook in juni aan de leden van de beroepsvereniging voorleggen.'

Diversiteit

Vanwege de grote diversiteit binnen de beroepsgroep past de flexibele premieregeling volgens Heijn en Thomassen goed bij het apothekersfonds. 'De oudere apothekers en gepensioneerden werken of werkten grotendeels als zelfstandige en hebben een groot pensioenkapitaal opgebouwd. De gemiddelde pensioenpot van de huidige gepensioneerden is op pensioendatum 8 à 9 ton', aldus Heijn. Veel van die gepensioneerden willen volgens Heijn doorbeleggen na pensioendatum, en hebben zeker voor gepensioneerden een hoge risicobereidheid. 'Doordat ze vaak ook andere potjes hebben, zoals spaargeld of vastgoed, zal er ruimte zijn om ook in wat minder liquide beleggingen te stappen zoals hypotheken of privat credit.' Momenteel belegt Openbare Apothekers binnen de alternatieve portefeuille alleen in een mandaat met hedgefondsen, goed voor 7,5% van de totale beleggingen.

De toetreders in het fonds zijn daarentegen juist in de regel in loondienst en hebben doorgaans minder vermogen opgebouwd. 'Deze jongere apothekers hebben in eerdere onderzoeken laten weten groener en maatschappelijk verantwoord te willen beleggen. Als ze ook minder risico willen nemen, dan kun je ook een apart beleggingsbeleid maken dat die groep specifiek aanspreekt. 'Het flexibele contract beidt ons de mogelijkheid persoonlijke smaken te kunnen neerleggen voor die diverse groepen. We zijn dat aan het uitwerken en leggen die keuzes in juni voor aan de deelnemers.'

Risicodelingsreserve

De verplichting voor bedrijfstak- en beroepsfondsen tot het opnemen van een risicodelingsreserve binnen de flexibele premieregeling, een van de wijzigingen in de pensioenwet in vergelijking met de eerdere conceptversie, is voor Openbare Apothekers geen probleem. Integendeel, de beroepsvereniging was sowieso niet van plan over te stappen op een zuiver individuele regeling. 'We zijn blij dat er een solidariteitselement in de flexibele regeling blijft', laat voorzitter Mariëtte van de Lustgraaf van het pensioenfonds nog weten. 

Het interview met Thomassen en Heijn vond plaats vóór de publicatie van de Wet Toekomst Pensioenen op 30 maart.