Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De aangekondigde extra ALV van BPOA over het onderwerp Invaren wordt uitgesteld naar 6 maart 2024. Dit uitstel is noodzakelijk omdat de berekening van de pensioenverwachtingen in het nieuwe stelsel meer tijd vergt dan oorspronkelijk verwacht.  

Nieuwe rekenmodellen 

De berekeningen voor de pensioenverwachtingen in de transitie zijn nieuw voor pensioenfondsen. Daarbij is van belang dat fondsen rekenmodellen hanteren, die onderling vergelijkbare uitkomsten opleveren. Deze methode wordt straks immers ook gebruikt bij de daadwerkelijke transitie. De Nederlandsche Bank heeft de voor de berekeningen benodigde informatie bovendien pas in juli gepubliceerd. De betrokken actuariële bureaus hebben dan ook meer tijd nodig gehad om de modellen en uitkomsten te doorgronden. 

Extra controle

Zorgvuldigheid is bij het vaststellen van de pensioenverwachtingen van groot belang. De berekeningen gaan over een lange termijn, dus de impact van kleine aanpassingen in het rekenmodel op de uitkomsten kan groot zijn. Een wijziging in de prognose werkt 60 jaar door. Om die reden is besloten om een certificerend bureau te benaderen dat de gehanteerde berekeningen nog eens extra controleert en valideert.

Behandeling invaren zorgvuldig 

Leden en deelnemers krijgen per leeftijdsgroep de pensioenverwachtingen te zien in de huidige en in de nieuwe situatie. Het is cruciaal dat de impact van invaren op de pensioenverwachtingen zorgvuldig kan worden beoordeeld. Om het onderwerp aan de hand van betrouwbare en gevalideerde cijfers te kunnen behandelen, hebben we daarom besloten de ALV uit te stellen. 

Nieuwe agenda:

14 februari        

  • Uitnodiging extra ALV
  • Publicatie pensioenverwachtingen in nieuwsbrief en op website 
  • Publicatie conclusies onderzoek evenwichtigheid voorgenomen besluit invaren

26 februari

Webinar invaren: toelichting conclusies onderzoek evenwichtigheid

6 maart

Extra ALV BPOA over invaren