Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De resultaten van de enquête van afgelopen voorjaar laten een gedegen draagvlak zien voor een gezamenlijke pensioenregeling voor openbaar apothekers en geven inzicht in hoe deze regeling er uit kan komen te zien. Een belangrijke vraag is nog onbeantwoord. Ligt de nadruk meer op solidariteit of toch op drie keuzemogelijkheden bij beleggen? Deze twee mogelijkheden gaan niet samen in een pensioenregeling en er moet een keuze gemaakt worden. Meer en diepgaand inzicht in de achterliggende motieven van de leden is nodig. Om die reden hebben wij een onderzoekbureau benaderd met de vraag om ons te ondersteunen bij deze verdieping. De onderzoekers gaan met onze leden in gesprek om de beweegredenen achter de keuze voor óf solidariteit óf 3 keuzeopties bij beleggen, nader te onderzoeken.

In oktober worden 16 leden geïnterviewd. Dit zijn actieve apothekers in loondienst en zelfstandigen, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën met een spreiding in voorkeur voor collectiviteit, solidariteit en keuzeopties èn een spreiding in inkomen. Met de verdiepende gesprekken krijgen we naar verwachting goed inzicht in behoeften en voorkeuren van de leden. In een adviesrapport presenteert het onderzoekbureau een analyse van de motivatie die apothekers hebben bij het maken van bepaalde keuzes.

Tijdens de ALV van BPOA op 24 november aanstaande bespreekt het bestuur het adviesrapport met de leden. Met de resultaten uit dit rapport zijn naar verwachting alle belangrijke vragen over de invulling van de nieuwe regeling beantwoord. In de ALV van BPOA in februari 2022 wordt de leden gevraagd een principebesluit te nemen voor de nieuwe regeling.