Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

De aanloop naar de ALV van 29 juni 

In de aanloop naar de ALV heeft BPOA binnen het project Apothekerspensioen uitgebreid gecommuniceerd over de nieuwe pensioenregeling. De duizenden reacties op onderzoeksvragen, vragen op webinars, opmerkingen in polls, views van films en kliks op nieuwsbrieven zijn mede bepalend geweest voor de uiteindelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling. De voorwaarde van wetgeving en uitvoerbaarheid blijft voorlopig onverminderd van kracht op het project. In de regeling kunnen nog wijzigingen noodzakelijk blijken op basis van wetgeving die definitief wordt en de toetsing op haalbaarheid van de administratieve uitvoering.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u de ALV BPOA terugkijken. Ook het webinar Nieuwe pensioenregeling is terug te zien. De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt in de laatste nieuwsbrief van Apothekerspensioen. Alles is terug te vinden op onze website apothekerspensioen.nl

Waar staan we? 

De eerstvolgende stap voor BPOA is nu het besluit tot invaren. Pensioen invaren betekent dat pensioen dat u hebt opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. 

In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen immers twee regelingen. Voorafgaand aan dit besluit zullen wij de leden vanaf september uitgebreid informeren over de voor- en nadelen van invaren, om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze kunnen komen. Nu de nieuwe pensioenregeling door de leden is aangenomen, zal het bestuur van BPOA aan pensioenfonds SPOA opdracht geven om te starten met de implementatie. Ook bij de implementatie worden de leden weer betrokken. De communicatie komt naar verwachting in de loop van volgend jaar op gang. Dit onderdeel van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vindt eveneens plaats binnen het project Apothekerspensioen. Ook hier blijft BPOA dus betrokken.

Volgende stappen richting de nieuwe pensioenregeling

  • Najaar 2022/voorjaar 23: gepland: besluit over wel/niet invaren
  • 1-1-2023: gepland: wetgeving nieuw pensioenstelsel van kracht 
  • 1-1-2024: gepland: nieuwe pensioenregeling BPOA van start

Voor een totaaloverzicht zie routeplanning van Apothekerspensioen.