Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Uw premie komt ten goede aan verschillende onderdelen van de pensioenregeling. De opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen is veruit het grootste deel. Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoering, risicopremies voor nabestaandenpensioen en voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, en een bijdrage voor de risicodelingsreserve. Let dus op: keuzes voor verzekeringen zijn van invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen

Premie-onderdelen zijn:

  • Opbouw persoonlijk pensioenvermogen
  • Risicopremie nabestaandenpensioen (nog vast te stellen)
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (nog vast te stellen)
  • Premie risicodelingsreserve (nog vast te stellen)
  • Uitvoeringskosten

Verwachte hoogte persoonlijk pensioenvermogen
De hoogte van het verwachte pensioenvermogen is afhankelijk van de keuzes die in de komende maanden gemaakt moeten worden. Daarom is het in deze hoofdlijnenvoorstel nog niet mogelijk om een indicatie van de hoogte van het pensioen weer te geven. Zodra de keuzes vast staan kunnen we ook meer zeggen over de hoogte van het pensioen dat bereikt kan worden. Voorafgaand aan de ALV van 29 juni zullen wij u daar uitgebreid
over informeren.