Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Dat blijkt uit het rapport van het onderzoek onder leden van BPOA dat gepubliceerd wordt op apothekerspensioen.nl. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel. Overigens spreken veel apothekers ook een wens uit voor keuzemogelijkheden binnen de regeling. Daarmee biedt de enquête nog niet op alle fronten duidelijkheid.

Ruime meerderheid vindt verplichte pensioenopbouw van belang
Zo blijkt uit de enquêteresultaten. Een kleine groep vindt de verplichtstelling onbelangrijk. Daarmee blijft er een behoorlijk draagvlak  voor behoud van de verplichtstelling.  

Solidariteit belangrijke wens onder leden
Het merendeel van de respondenten heeft een voorkeur voor solidariteit binnen de pensioenregeling. Een meerderheid wil ook dat jong en oud solidair zijn met elkaar. Zowel actieven, slapers als gepensioneerden geven dit aan. Een minderheid ziet liever minder solidariteit en meer individuele vrijheden.

Keuzemogelijkheden gewenst, maar minder belangrijk
Een meerderheid geeft de voorkeur aan keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Dit gaat dan met name om keuzes rondom de pensioenuitkering en eventueel de premiehoogte. Een deel van de mensen geeft aan beleggingskeuzes te willen. BPOA-voorzitter Annelien van Groningen gaat hier tijdens de ALV op 23 juni a.s. dieper op in.

Het onderzoeksrapport wordt na de ALV op Apothekerspensioen.nl gepubliceerd.    

ALV BPOA op 23 juni (online)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA gaat voorzitter Annelien van Groningen dieper in op de resultaten van de enquête en de conclusies die daaruit zijn op te maken. Alle BPOA leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U kunt zich nog opgeven voor de ALV door een mail te sturen naar info@bpoa.nl