Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Op 12 juni 2020 hebben het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. De apothekers werkzaam in de openbare apotheek kiezen naar aanleiding hiervan in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. De weg naar deze keuze start met een enquête onder de leden van BPOA en een projectwebsite.

Uw pensioen, uw toekomst!

De keuze voor een nieuwe pensioenregeling is een traject met grote financiële belangen voor openbaar apothekers. BPOA en SPOA hebben daarom de handen ineengeslagen in het project 'Apothekerspensioen'. Het streven is om vanaf 1 januari 2024 pensioen op te bouwen in een nieuwe pensioenregeling. Een regeling die past bij de beroepsgroep en die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Om dat te kunnen realiseren, dienen de leden van BPOA op de Algemene ledenvergadering van februari 2022 een nieuwe pensioenregeling te kiezen.

Enquête gericht op inzicht over de voorkeuren van openbaar apothekers

Wij willen u als openbaar apotheker graag betrekken bij de komende keuzes.  De uitvraag onder openbaar apothekers in april 2021 heeft als doel om inzicht te krijgen in de voorkeuren voor het soort pensioenregeling. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens de ALV van BPOA in juni 2021. Vervolgens wordt de voorkeur voor de soort regeling in de tweede helft van het jaar verder uitgewerkt. Ook daarvoor zal weer een enquête worden gestuurd. Dit alles om een pensioenregeling te maken die bij de beroepsgroep past. Uiteindelijk zal in februari 2022 een keuze voor de nieuwe pensioenregeling worden voorgelegd aan de leden van BPOA.

Voor de enquête werken we samen met onderzoeksbureau MWM2. Alle leden van BPOA ontvangen vandaag, morgen of overmorgen een uitnodiging om deel te nemen. Voor de toekomst van uw pensioen bevelen wij u van harte aan deel te nemen aan de enquête.

Website Apothekerspensioen.nl

Vanaf vandaag is ook de website Apothekerspensioen.nl live. Op deze site vindt u meer informatie over het project, zoals belangrijke keuzemomenten, voor- en nadelen van bepaalde keuzes en nieuws. De site dient ook als platform voor polls en enquêtes, en u vindt er de antwoorden op vragen die openbaar apothekers ons stellen. U bent van harte welkom op Apothekerspensioen.nl.