Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat tijdens de ALV van november een besluit genomen zou worden over het invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel. Helaas is gebleken dat het nu nog niet mogelijk is om dit besluit te nemen. Dit heeft te maken met de stand van zaken van nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens de ALV zal het bestuur dit toelichten en vertellen wat het gevolg is voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag ALV 29 juni 2022 (Verslag

3. Stand van zaken project Apothekerspensioen 

4. Bestuurszaken     

5. Rondvraag en sluiting