Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Tijdens de ALV van 23 juni jl. heeft Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, de resultaten toegelicht van de enquête die onder de leden van BPOA in april is uitgezet. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel.

Verplichtstelling en solidariteit blijken belangrijke wensen voor het apothekerspensioen. Dat blijkt uit het rapport dat is opgesteld door het onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2. Veel apothekers spreken ook een wens uit voor keuzemogelijkheden binnen de regeling. Dat gaat dan met name om keuzes rondom de pensioenuitkering en eventueel de premiehoogte. Ook het maken van beleggingskeuzes vindt een deel van de respondenten belangrijk. We lichten hieronder de highlights van de enquête apothekerspensioen toe.

Highlights enquête

Hoe sluit een nieuwe pensioenregeling het beste aan bij de wensen van openbaar apothekers?

Houding ten opzichte van de pensioenregeling

  • De meerderheid van de actieven wenst een verplicht gestelde regeling. 
  • Er is ook een groep actieven die liever zelf pensioen opbouwt. 
  • De meerderheid van de actieven wenst een minimaal pensioen van 65%-74% van het gemiddeld genoten inkomen.

Mogelijkheden en keuzes rondom pensioenregeling

  • De meerderheid van de actieven vindt keuzes kunnen maken rondom de pensioenuitkering belangrijk. 
  • De beleggingskeuzes zijn er primair voor de actieven; 2 op de 5 geeft aan gebruik te willen maken van beleggingskeuzes. 
  • Er is verdeeldheid over de extra kosten die het aanbieden van beleggingskeuzes mogelijk met zich meebrengt.

Solidariteit binnen de pensioenregeling

  • De meerderheid van de respondenten vindt samen verplicht pensioen opbouwen van belang.
  • De meerderheid vindt solidariteit tussen generaties (voorkomen dalen uitkering, delen beleggingsrisico’s) belangrijk.
  • De meerderheid vindt een stabiele uitkering van belang.

Samengevat

De resultaten van de enquête bieden nog niet op alle fronten duidelijkheid. Over de hele enquête heen blijkt dat de meerderheid voor een gezamenlijke pensioenopbouw is. Op sommige onderdelen is er geen meerderheid, maar verdeeldheid. Zo staan solidariteit en keuzevrijheid eigenlijk tegenover elkaar. De vraag is of solidariteit geboden kan worden met een bepaalde mate van keuzevrijheid. En biedt die keuzevrijheid dan voldoende ruimte voor de leden die daar gebruik van willen maken? "We zullen verder onderzoek moeten doen: wat is de achterliggende reden waarom mensen keuzevrijheid willen. We willen daarom in gesprek met onze leden om de achtergrond te horen bij meningen en bij de door hen gemaakte keuzes in de enquête", aldus Annelien van Groningen.

Alle resultaten zijn na te lezen in de rapportage. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de rapportage? Stuur dan een e-mail naar info@apothekerspensioen.nl.

Rapportage Ledenonderzoek nieuwe pensioenregeling