Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

In de huidige pensioenopbouw wordt jaarlijks pensioen ingekocht en krijgt u een toezegging voor het pensioen. U krijgt dan een pensioenaanspraak. De hoogte van dat pensioen is gerelateerd aan het gemiddeld inkomen. In het nieuwe pensioenstelsel gaan alle pensioenfondsen over naar een beschikbare premieregeling. U legt voortaan een premie in die wordt belegd volgens uw gekozen beleggingsprofiel. Op de pensioeningangsdatum koopt u met uw persoonlijk pensioenvermogen (dat bestaat uit ingelegde premie + rendement) een pensioen aan.

Terug naar de overzichtspagina