Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

In februari en maart 2023 informeerden wij u over het voornemen om de pensioenen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling, toen nog ‘invaren’ genoemd. Nu laten wij u zien welke stappen zijn gezet om na te gaan of een dergelijke omzetting evenwichtig kan plaatsvinden. Daarbij is eveneens de veelgevraagde financiële onderbouwing opgenomen.  

Volgens de Wet Toekomst Pensioenen is het omzetten van de pensioenen de standaard, mits dit op een evenwichtige manier plaatsvindt voor de verschillende groepen deelnemers in het pensioenfonds. Het bestuur van BPOA heeft zich gebogen over de vraag of dit voor het apothekerspensioen het geval is.

Hoe gaan we zo goed mogelijk van start met de nieuwe regeling?

Het transitieplan beschrijft hoe een evenwichtige transitie plaats kan vinden, zonder dat iemand onevenredig nadeel ondervindt. Door omzetting van de bestaande pensioenen ontstaat er één pensioenregeling voor alle openbare apothekers. Dat is beter uitlegbaar en 
ook makkelijker uitvoerbaar, tegen lagere kosten. Tot slot leidt de nieuwe pensioenregeling zoals omschreven in het transitieplan tot een betere pensioenverwachting voor alle deelnemers.

Op deze website is een samenvatting opgenomen van het tweede deel van het transitieplan: de omzetting van de pensioenen. We nemen opnieuw de doelstellingen van de transitie als uitgangspunt. We laten zien hoe de compensatie voor de doorsneepremie wordt verwerkt en hoe een mogelijk overschot op het moment van transitie wordt verdeeld onder de verschillende groepen deelnemers. Tot slot tonen we de berekeningen van de gevolgen van de omzetting voor 10 verschillende voorbeelddeelnemers. 

Elk van deze voorbeelden staat voor een bepaalde groep binnen onze deelnemerspopulatie.