Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Het transitieplan is tot stand gekomen aan de hand van de richtlijnen en rekenregels die De Nederlandsche Bank (DNB) hiervoor heef­t opgesteld.

De bijbehorende communicatie is tot stand gekomen aan de hand van de richtlijnen die de Autoriteit Financiële Markten hiervoor hee­t opgesteld. Het communicatieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.

Aanpassing van de wetgeving

De Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Binnen het project Apothekerspensioen werken BPOA en SPOA samen om de transitie naar de nieuwe wet zorgvuldig uit te voeren, conform de wettelijke richtlijnen. Mocht de wet in de komende periode worden aangepast, dan bekijken we op dat moment wat de mogelijke gevolgen zijn en welke acties nodig zijn om aan de wettelijke richtlijnen te blijven voldoen. 

Samenwerking

Het projectteam heeft tijdens de transitie intensief overleg met andere pensioenfondsen. We bespreken de plannen van aanpak, de knelpunten die we tegenkomen en de oplossingen daarvoor. De communicatie is vooraf voorgelegd aan een klankbordgroep van deelnemers van SPOA en leden van BPOA. De communicatie is door hen getoetst op duidelijkheid en begrijpelijkheid en inhoudelijk met hen besproken.