Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Collectieve beschikbare premieregeling
Collectieve beschikbare premieregeling
Dit is een pensioensysteem waarbij de werkgever zich er uitsluitend toe verplicht een vaste premie te betalen. Bij collectief beschikbare premieregelingen (ook wel collectieve DC-regelingen genoemd) wordt het risico van een tekort door de pensioendeelnemers gezamenlijk gedragen. De werkgever is niet verantwoordelijk voor het aanvullen van eventuele premie- of dekkingstekorten. Dit risico wordt collectief gedragen door de deelnemers. Het verschik met een individuele beschikbare premieregeling is dat het collectieve element bewaard blijft.
Compliance
Compliance
Het toezicht op de interne naleving van de gedragscode en het monitoren van het gedrag van de medewerkers en bestuurders van het fonds die vallen onder de gedragscode. Het toezicht wordt uitgeoefend door een compliance officer.
Contante waarde
Contante waarde
Waarde van toekomstige verplichtingen bepaald op huidig moment, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals rente ontvangsten.
Credit rating
Credit rating
Een credit rating is een beoordeling van het vermogen en de wil van de uitgevende instelling om financiele schuldverplichtingen volledig en tijdig terug te betalen. De internationale markt voor credit ratings wordt gedomineerd door voornamelijk Standard & Poor s (S&P), Moody s Investors Services (Moody s) en Fitch Ratings Ltd. (Fitch).
Credits
Credits
Obligatieleningen uitgegeven door bedrijven.