Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Rekenrente
Rekenrente
Percentage dat bij actuariele berekeningen wordt toegepast als verondersteld reeel rendement op de beleggingen.
Representativiteitstoets
Representativiteitstoets
De representativiteitstoets is in de Wet BPF 2000 geïntroduceerd. Doel van de toets is beoordelen of er een belangrijke meerderheid binnen de bedrijfstak achter de verplichtstelling staat. Bij aanvang wordt de verplichtstelling in principe afgegeven voor onbepaalde tijd. Via een periodieke toets wordt eens in de 5 jaar beoordeeld of er nog voldoende draagvlak hiervoor is binnen de bedrijfstak. Als de toets onvoldoende is, vindt al 2 jaar later opnieuw een toets plaats. Als de toets dan weer onvoldoende is, wordt de verplichtstelling ingetrokken.
Reservetekort
Reservetekort
Situatie dat de middelen van het pensioenfonds lager zijn dan de voorziening pensioenverplichtingen, vermeerderd met het vereist eigen vermogen.
Risicodelingsreserve
Risicodelingsreserve

De risicodelingsreserve is een verplicht op te nemen reserve voor bedrijfstak- en beroepsfondsen binnen de flexibele premieregeling. 

De risicodelingsreserve wordt opgebouwd uit de premie. Dat betekent dat de opbouw van de reserve ten koste gaat van de opbouw van het eigen pensioenvermogen. De risicodelingsreserve komt weer ten goede van de deelnemers als deze wordt ingezet bij een mogelijke financiële tegenvaller. 

Over de hoogte van de risicodelingsreserve moeten nog besluiten worden genomen. Welke gevolgen de reserve heeft op de premie leest u in het nieuwsbericht Onderdelen Premie.