Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Mandaten
Mandaten
Overeenkomsten met externe vermogensbeheerders waarin precies is vastgelegd volgens welke normen de beleggingsportefeuilles moeten zijn ingericht.
Maximum pensioengevend inkomen
Maximum pensioengevend inkomen
Het pensioengevend inkomen is het bruto jaarinkomen van de deelnemer dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen. Hieraan is een maximum gesteld waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit noemen we het maximum pensioengevend inkomen. De hoogte van het maximum pensioengevend inkomen wordt jaarlijks vastgesteld en in het reglement van SPOA vastgelegd.
Middenloonregeling
Middenloonregeling
Pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gerelateerd aan het gemiddeld verdiende salaris tijdens de deelnemingsperiode.
Minimaal vereiste dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad
De dekkingsgraad die bij een fonds minimaal aanwezig dient te zijn. Deze dekkingsgraad bestaat uit een algemene reserve van 4% en een reserve die afhankelijk is van het door het pensioenfonds gelopen overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico. Indien de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 5 jaren achtereenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan dient een korting te worden doorgevoerd (zie beleidsdekkingsgraad).