Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Pensioen
Pensioen
Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen) Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.
Pensioenaangroei
Pensioenaangroei
Onmiddellijk aan het kalenderjaar (jaar van berekening van de jaarruimte) voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van pensioenaanspraken, in verband met een toeneming van de diensttijd.
Pensioenaanspraak
Pensioenaanspraak
Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.
Pensioenbreuk
Pensioenbreuk
Dit is de breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan als gevolg van het uittreden van een pensioenregeling voor pensioeningangsdatum. Deze breuk kan bijvoorbeeld bestaan uit: een carrierebreuk, als gevolg van inflatie, lagere aanspraken door ontslag.
Pensioendatum
Pensioendatum
De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.
Pensioengrondslag
Pensioengrondslag
Het deel van het vaste jaarsalaris, dat resteert na aftrek van de franchise. De pensioengrondslag vormt de basis voor de berekening van het pensioen en de pensioenpremie.
Pensioenrecht
Pensioenrecht
Het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening.
Pensioenverevening
Pensioenverevening
Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
Pensioenvermogen
Pensioenvermogen
Het totale vermogen van het pensioenfonds dat aanwezig is ter dekking van de pensioenverplichtingen.
Pensioenverplichtingen
Pensioenverplichtingen
De contante waarde van alle opgebouwde pensioenrechten op basis van de deelnemingsjaren.