Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
UFR (Ultimate Forward Rate)
UFR (Ultimate Forward Rate)
De UFR wordt gebruikt bij de berekening van de RTS. Bij de UFR methodiek wordt verondersteld dat de rente op lange termijn 4,2% bedraagt. Vanaf een looptijd van 30 jaar worden de rentepercentages berekend op basis van de een gewogen gemiddelde van de marktrente en een jaarlijks te bepalen percentage aan Ultimate Forward Rate waarbij de weging van laatste met het stijgen van de looptijd zwaarder wordt.
Uitkeringsovereenkomst
Uitkeringsovereenkomst
Een uitkeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer over een uitkering van een bepaalde hoogte die vanaf een bepaalde leeftijd wordt ontvangen. Afhankelijk van het salaris en/of diensttijd wordt een bepaalde aanspraak op een uitkering opgebouwd. Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico ligt altijd bij de pensioenuitvoerder. Een voorbeeld van een uitkeringsovereenkomst is een eindloonregeling of een middelloonregeling.
Uitruil
Uitruil
De mogelijkheid om op de pensioendatum het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten in een toeslag op het ouderdomspensioen.
UPO
UPO
Uniform pensioenoverzicht.